Condicions de reserva i contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(D’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes, Allotjaments Active Empordà, SL (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social al Carrer Casino 7, 17255 Begur, (Girona), N.I.F. B55345516, telèfon d’atenció al client 653143413, i e-mail: info@activemporda.com, sent titular del lloc web www.activemporda.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Tots dos ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’email info@activemporda.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar les reserves o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de contractar han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes/serveis contractats.

Allotjaments Active Empordà, SL no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’usuari de les dades contingudes en els productes adquirits, tals com targetes de memòria.

Allotjaments Active Empordà, SL no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda o contractació a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Allotjaments Active Empordà, SL per qualsevol concepte, en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes contractats a la web www.activemporda.com, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdua de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

Allotjaments Active Empordà, SL és una empresa especialitzada en la promoció online d’habitatges d’us turístic i activitats. Allotjaments Active Empordà, SL promociona els seus productes i permet la reserva i lloguer a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. 


2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda o reserva nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online, verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda, lloguer o reserva, comporta el lliurament, el lloguer o la reserva a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.activemporda.com està activa per a tot el món.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una contractació haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una contractació a través de la web www.activemporda.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.activemporda.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Allotjaments Active Empordà, SL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzat una contractació, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.


3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.activemporda.com:

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional, els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva contractació, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d’emetre una nova confirmació de reserva amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva contractació i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats, constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.activemporda.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més complerta i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva contractació sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana i espanyola, i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquests idiomes, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en un altre idioma, sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s: . Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que s’hagin exhaurit les places o les dates ja estiguin reservades. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè per donar-li a triar entre les següents opcions:

 1. a) elecció d’un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar;
 2. b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar al fet que aquest producte o servei torni a estar disponible.

Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d’anul·lació: Allotjaments Active Empordà, SL es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de la reserva d’habitatge o activitat determinat en cas de força major. En aquest cas, es retornarà l’import de la reserva o lloguer. També es proposarà un canvi de data.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de reserves és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (19) hores, quedant per al dia hàbil següent al lloc establert. Les peticions rebudes durant el cap de setmana seran processades a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si Allotjaments Active Empordà, SL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte / propietat fent clic a sobre, i s’obrirà la informació detallada.
 2. Una vegada s’han escollit, haurà d’introduir les dades que se li sol·liciten i procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament  introduïts.
 3. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per realitzar la contractació. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privacitat i l’Avís Legal). Una vegada emplenat aquest, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicat un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat.
 5. Per favor, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 6. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, data de contractació.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.activemporda.com.

Allotjaments Active Empordà, SL proporcionarà Atenció al Client de forma gratuïta a través del nostre email de contacte info@activemporda.com. Si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

Allotjaments Active Empordà, SL posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 

5. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la web www.activemporda.com inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids, excepte error tipogràfic o fi d’existències i, en tot cas, s’expressaran en la moneda Euro (€).

El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà remesa a sol·licitud de l’usuari a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel mateix.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas, això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.


6. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:

6.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza al moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autentificació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

6.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: En el moment de finalitzar la contractació, l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la reserva. És fonamental que s’indiqui clarament el número de contractació assignada i el nom de l’usuari en l’ordre de la transferència. Per poder confirmar la contractació serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

6.3 PayPal o altres plataformes: Si la compra permet el pagament amb PayPal, una vegada finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se li redigirá a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Una vegada realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho. PayPal té les seves pròpies polítiques de privacitat i Allotjaments Active Empordà, SL no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.


7. DRET DE DESISTIMENT, CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIONS:

7.1 Dret de desistiment en cas de compra de productes: L’Usuari té 14 dies naturals, a partir de la data de la recepció del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annex a aquestes condicions amb el seu nombre de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/dels producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. A no ser que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’usuari. 

Li proporcionarem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà de remetre’ns-ho a través del mail info@activemporda.com, o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquests productes.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé, o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte sofrirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció dels productes que envia així com de les despeses derivades de l’enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, amb el nombre de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l’import total de la compra.

Recordi que en qualsevol cas el producte haurà d’incloure:

– Número de devolució proporcionat.

– Referència de la comanda.

– Data de compra i d’exercici de desistiment.

Informació d’interès (opcional):

– Motius de la devolució.

– Informació que cregui necessària o d’interès per tramitar la devolució.


7.2 Devolució per error en la reserva o lloguer: Si s’ha produït un error en la reserva o lloguer, l’interessat ho ha de comunicar per correu electrònic a info@activemporda.com en el termini màxim de 24h a Allotjaments Active Empordà, SL que procedirà a la devolució de la reserva o lloguer.

7.3 Cancel·lació de la reserva o lloguer: L’interessat pot cancel·lar de forma gratuïta la seva reserva o lloguer fins a 15 dies hàbils abans de la data de lloguer o reserva. En aquest supòsit Allotjaments Active Empordà, SL procedirà a la devolució íntegra de la reserva o lloguer.

Si l’interessat cancel·la amb menys de 14 dies hàbils la seva reserva o lloguer, o si l’interessat no es presenta el dia de la reserva o lloguer, en cap cas se li retornarà l’import de la reserva o lloguer ja pagat.

 L’especificat fins ara en el punt 7.3 és la política general de cancel·lació de reserves de lloguer turístic d’Active Empordà, SL. Tanmateix, Active Empordà, SL es reserva el dret de canviar les condicions de cancel·lació. En aquest cas, les noves condicions s’especificaran a l’anunci de la reserva.


8. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

D’acord a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.


10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).


11. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Client o a través del nostre formulari de contacte.


ANNEX: DRET DE DESISTIMENT

A l’atenció de:

Nom: Allotjaments Active Empordà, SL

NIF: B55345516

Adreça: Carrer Casino 7, 17255 Begur (Girona)

Telèfon: 653143413

Correu electrònic: info@activemporda.com

Dades del bé/prestació a desistir:

Nº comanda/factura: ______________________________________________

Data comanda/factura: ____________________________________________

Data de recepció del producte/servei: ________________________________

Descripció del producte/servei: _____________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dades del consumidor/usuari:

Nom: __________________________________________________________

NIF: ___________________________________________________________

Domicili: _______________________________________________________

Població: _______________________________________________________

Telèfon: ________________________________________________________

Correu electrònic: ________________________________________________

Dret de desistiment:

De conformitat amb l’article 68 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, li comunico que desisteixo del contracte de venda o lloguer del bé/prestació descrit anteriorment, per la qual cosa agrairia es posés en contacte amb mi mitjançant les dades de contacte facilitats, per notificar-me que s’ha procedit a aquesta sol·licitud.

Data de la sol·licitud:

Signatura del consumidor/usuari: